Akustiktavlor i skolmiljö

Akustikprodukter för skolor

Dålig ljudmiljö är ett problem i många skolor och förskolor med trötthet och brist på koncentration hos både lärare och elever som följd. I skolor, förskolor och fritidshem är det inte ovanligt med genomsnittliga ljudnivåer på 70 decibel. De ljud som stör mest i skolan är aktivitetsljud som röster, skrammel, skrapande stolar, steg och så vidare. Och i lokaler där rumsakustiken är dålig reflekteras alla aktivitetsljud så att ljudet förstärks ytterligare.

 

Våra akustiktavlor är en lika enkel som dekorativ väg till en bättre ljudmiljö i både skola och förskola. Storlek och design väljer du.

Gör din egen design

Du kan själv ladda upp en bild och lägga på text för att få tavlorna precis så som du vill ha dem. Lätt och smidigt, direkt i shoppen.

Gå till shoppen

Förenkla inlärningen

En bra ljudmiljö är viktigt för alla, men extra värdefull för elever med svenska som andraspråk, med hörselnedsättning, med läs- och skrivsvårigheter och med inlärningsproblem. Dålig ljudmiljö ställer högre krav på vårt arbetsminne. Vi måste anstränga oss för att höra och ”tolka” vad läraren säger, istället för att fokusera på innehållet. På så vis försämras möjligheten att lagra och minnas kunskapen som förmedlas. Problemen uppstår långt innan ljudnivån når nivåer som skadar hörseln. Andras prat, stolskrap eller fläktsurr från ventilation försämrar snabbt taluppfattbarheten om de akustiska förhållandena i lokalen är bristfälliga. Resultatet blir en ond cirkel.

 

Förbättra kommunikationen

För att höras höjer läraren rösten, oro och stök i klassen höjer ljudnivån och rösten behöver höjas än mer för att höras. Trötthet och brist på koncentration blir följden för både lärare och elever. I en undersökning bland lärare uppgav två av tre att de hade problem med ljudmiljön på jobbet i stort varje dag, varje vecka. Samma undersökning visar också att majoriteten av lärarna har svårt att höra vad eleverna säger i klassrummet. Sådana kommunikationsproblem gör det svårare för både lärare och elever att göra ett bra jobb i skolan.

 

Inreding som inspirerar

Trivseln i skolan beror naturligtvis inte bara på ljudmiljön, vi vill ju alla ha det fint omkring oss. Det är därför våra akustiktavlor passar så bra i skolmiljön – de kan ju se ut precis som du vill! Vi trycker foton, illustrationer – eller kanske ett väl utvalt citat? I olika storlekar och olika format. En bättre ljudmiljö får ni på köpet.

En god ljudmiljö kan

Förbättra talförståelsen

Förbättra koncentrationsförmågan

Förenkla inlärningen

Minska trötthet

Minska huvudvärk

Minska stress

Öka trivseln hos både elever och lärare

Se vårt utbud i shoppen
Ljudmiljön är viktig för lärandet

Designa din egen akustiktavla

Välj en storlek som passar dig och ladda upp en bild för att göra en akustiktavla med egen design.
Eller välj snabbt och smidigt ett av våra färdiga motiv här.